Juridische informatie

De inhoud van deze website wordt beheerd door:

ARRANGED BVBA
Maatschappelijke zetel: Meremweg 37C, 3740 Bilzen, België
BTW-nummer: BE 0836.709.429
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
Tel.: +32 89 656 321
Fax: +32 89 656 801

Zaakvoerder: dhr. M. Eurlings
Arranged BVBA richt zich met haar activiteiten en haar website uitsluitend op professionele en industriële klanten.
Arranged BVBA ziet erop toe dat de informatie op haar website juist is en regelmatig wordt bijgewerkt. Alle informatie op de website van Arranged BVBA is echter louter indicatief. Arranged BVBA verleent geen enkele garantie en draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of juistheid van de informatie die zij verstrekt via haar website. De inhoud van deze website kan steeds zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Arranged BVBA verzoekt de gebruikers vriendelijk om eventuele fouten op haar website te melden.

Arranged BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van haar website.

Alle rechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen en alle andere auteursrechtelijk beschermde werken behoren exclusief toe aan Arranged BVBA. Deze werken mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, tenzij Arranged BVBA hiervoor voorafgaand en schriftelijk haar toestemming heeft verleend.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren en voor Google Analytics.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browser-instellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

Alle overeenkomsten die, al dan niet via deze website, worden afgesloten met Arranged BVBA zijn onderworpen aan de algemene en verkoopsvoorwaarden van Arranged BVBA, waarvan de laatste versie steeds is terug te vinden op deze website.

Privacyverklaring:
Arranged BVBA stelt alles in het werk om de privacy van onze website-bezoekers te beschermen.
Informatierecht en het recht van bezwaar:
U heeft het recht om op elk moment informatie opvragen over de gegevens die door ons zijn opgeslagen, het doel van de opslag, alsook voor hun oorsprong.
Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van gegevens, kan u deze toestemming op elk moment intrekken.
Alle verzoeken om informatie, wijzigingen of bezwaren met betrekking tot verwerking van gegevens, gelieve deze richten aan info(@)arranged.be

Toepasselijk recht:
Als u onze website bezoekt, aanvaardt u dat alle inhoud op deze website, valt onder het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd.Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.